Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

צריך עזרה?

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

    ביטול צו מנהלי

    בית המשפט הורה על ביטולו של צו מנהלי לאחר שמיעת הוכחות וניהול תיק בו ייצגנו, כאשר הוגשה בקשה למתן צו הריסה מנהלי כנגד בית מגורים שנבנה ללא היתר על ידי לקוח.

    לאחר לימוד הבקשה על נספחיה, העלנו טענה לפגם שנפל בחובת ההיוועצות על ידי מהנדס הוועדה וכן טענה נוספת כי בנייתו של הבית הושלמה והוא אוכלס זה מכבר. כאמור, בתום ההליך המשפטי, קיבל בית המשפט את טענותינו והורה על ביטולו של צו ההריסה המנהלי.