Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

צריך עזרה?

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

  הפעלת עסק ללא רישיון

  מרבית מהעסקים הפועלים במדינת ישראל, נדרשים בקבלת רישיון עסק עובר לפתיחתו. לצורך קבלת רישיון העסק, על העסק לעמוד תחת מנעד רחב של תנאים המשתנים בהתאם לסוג העסק ומהותו. כך למשל התנאים לקבלת רישיון לעסק המספק שירותי הסעדה אינם דומים כלל וכלל לתנאים הנדרשים לקבלת רישיון לעסק שמהותו הפעלת גן ילדים, התנאים עלולים להשתנות ולנוע בין דרישות תברואתיות, אישורי הג"א וכיבוי אש ועד לכדי תנאי בנייה שונים. כאשר מתקיימת הפעלת עסק ללא רישיון, היא עלולה להוביל לכדי מספר עונשים רחב שעלול לנוע בין הטלת צו סגירה מנהלי לעסק ועד לכדי קנסות במאות אלפי שקלים ואפילו מאסר בפועל. כך או כך, הפעלת סנקציות מעין אלה כלפי בעלי עסקים הינה מכה קשה לעסק ועסק ולבעליו.

  מומלץ להסדיר את דרישות המשרדים הממשלתיים והמקומיים במהירות האפשרית לפני פתיחת העסק. יחד עם זאת מומלץ גם לקבל ייעוץ משפטי מקצועי, כאשר עו"ד אביטל רעות תעניק ליווי משפטי לכל סוג עסק, עד לקבלת ההיתרים הרלוונטיים.

  התנאים והתייחסות החוק עבור הפעלת עסק ללא רישיון

  כמו שצוין זה מכבר,  עסקים רבים נדרשים לעמוד בלא מעט תנאים שונים, כאשר חלקו הארי של התנאים לקבלת הרישיון, הינו כמובן היתר לבניה ולשימוש שנעשה בנכס. אחת הדוגמאות לכך היא הפיכת בית מגורים לגן ילדים, כאשר עסק זה אמור לעמוד במנעד רחב של קריטריונים הכוללים גם מאפיינים בטיחותיים במבנה וכמובן שינוי ההגדרה בתוכנית בניין עיר, או לכל הפחות לקבל היתר שימוש חורג. במקרה ותתקיים הפעלת עסק ללא רישיון, החוק מאפשר אכיפה בדרכים שונות בהתאם לאופי העבירה, לסיכון הציבור הרחב ולרבות קטינים, סיכון של העובדים ועוד.

  נזקים אפשריים

  הפעלת עסק ללא רישיון מתקיימת בלא מעט עסקים שונים ברחבי הארץ, אך כאשר מתגלה הדבר עלול בעל העסק לקבל צו סגירה מנהלי עד לשלושים ימים. נזק של צו כזה עלול להוותה מכה אנושה לכל עסק, בין אם מדובר באיבוד לקוחות, בתשלומים ללא הכנסה ובחלק לא קטן מהמקרים סחורה שעלולה להתקלקל ולגרום להפסדים נוספים. בנוסף שמו של המקום עלול להינזק גם כן, ולכן במרבית המקרים הפעלה של עסק ללא הרישיונות המתאימים עלול להוביל לנזק גדול יותר מהתועלת. ובמקרים שכאלו מומלץ להיוועץ עם עו"ד אביטל רעות, המציעה ליווי משפטי ואישי לאורך כל הדרך.