Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

צריך עזרה?

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

  צו הריסה ללא הרשעה

  בשנים האחרונות נעשים לא מעט מאמצים על מנת לשמור על הסדרי בנייה ברחבי הארץ, בין אם מדובר באזורים רגישים ובעלי משמעות לגבולות ישראל, ובין אם מדובר בערים במרכז הארץ וגם באזורי הפריפריה.
  מקרים שכאלו הביאו את ממשלות ישראל ואת הרשויות המקומיות לשימוש במנעד רחב של כלים, כאשר אחד מהם כמובן צו הריסה ללא הרשעה הניתן המתקיים דרך סעיף 212 לחוק תכנון ובנייה. חוק זה מאפשר שימוש בסמכות בית המשפט וחוסך הליכים בירוקרטים שונים. עם זאת במקרים שכאלו מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאורך כל הדרך, כאשר אחת מעורכות הדין המומלצות בדיני תכנון ובנייה היא עו"ד רעות אביטל.

  צו הריסה ללא הרשעה – הנסיבות השכיחות

  מקרים של צו הריסה ללא הרשעה נדרשים לעמוד בכמה נסיבות שונות, כאשר סעיפים שונים בחוק מקנים יכולת לבית המשפט לבצע הריסה ללא צו. תנאים אלו נשענים ראשית על אי הימצאותו של האדם שביצע את העבודה האסורה או שינוי הגדרת הבניין או מהותו. אי מציאתו של אדם זה מתקשרת גם אל הנסיבה נוספת והיא חוסר המעשיות במסירת הזמנה לדין, בין אם הישות אשר ביצעה את עבודות הבנייה כבר איננה קיימת ובין אם בעליה כבר לא בין החיים. נסיבה נוספת היא כאשר בעל הבניין בשעת העבירה כבר אינו הבעלים של אותו המבנה, ולכך מצטרפת סיבה רביעית והיא כמובן חוסר היכולת להוכיח מי ביצע את עבירת הבנייה.

  היבטים שונים לצו

  אפשרות של קבלת צו הריסה ללא הרשעה תגיע בדרך כלל מהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה או בחלק מהמקרים גם מהרשות המקומית. אפשרות שכזו בעיקר תימצא כחלק מעניין ציבורי רחב יותר, שכן במצבים כאלו לא מתלווה גזר דין פלילי ורצון הרשות הוא למנוע בנייה לא חוקית ושמירה על הסדר הציבורי כאשר הדבר מגיע גם לבנייה שלא כדין. עם זאת הפגיעה בזכות הקניין גם איננה נעלמת מעיניו של המחוקק, לכן מקרים שכאלו מתקיימים כאשר האינטרס הציבורי גובר על האינטרס האישי. מצבים מסוג אלו דורשים ליווי משפטי יעיל, כאשר אחת ההמלצות היא לא אחרת מאשר עו"ד רעות אביטל.