Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

צריך עזרה?

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

  צו הריסה מנהלי

  לא אחת עלולים רבים מאיתנו להפוך לעברייני בנייה, בין אם אנו מבקשים להוסיף תקרה, חדרון קטן ולעיתים אפילו מרפסת אשר תכניס מעט אור אל הבית. מקרים שכאלו עלולים להיתקל בשלל תגובות מטעם הרשויות המקומיות, במידה וכמובן נעשו שלא כחוק וללא ההיתר המתאים לבנייה. עם זאת מצבים מורכבים יותר כמו בנייה של בניינים ללא אישור, עלולים להסתיים גם בקבלת צו הריסה מנהלי. צו זה נחשב לצעד די דורסני כנגד עברייני בנייה, ועל כן דורש לא מעט תנאים שונים בכדי להתקיים. עם זאת במצבים שכאלו מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום המקרקעין ובעל ניסיון במקרים כדוגמת אלו, לכן אחת ההמלצות היא לא אחרת מאשר עו"ד אביטל רעות.

  צו הריסה מנהלי

  קרדיט: freepik

  צו הריסה מנהלי-התכלית והתנאים לכך

  כאשר מדובר במקרים בהם נתקל צו הריסה מנהלי, חשוב לדעת כי תכליתו של צו זה נעשים כאשר נמצאת סטירה מהותית מהתוכנית לאותו רובע או מההיתר שניתן. עם זאת אחד התנאים המשמעותיים לקבלת צו שכזה הוא על ידי קבלת תצהיר חתום בידי מהנדס של הרשות המקומית או אדריכל מטעם הוועדה המחוזית/מקומית. כמובן שתצהיר זה אמור להכיל כי על פי ידיעתו של איש המקצוע, אכן מתקיימת בנייה או שחלק מהבניין נמצאים שלא תחת ההיתרים המתאימים. עם זאת תנאי הזמן הופכים למעט יותר מורכבים לביצוע הצו, שכן ניתן לבצע את הצו כשישים יום מהוצאתו, אם זאת במקרה בו הבית מאוכלס מעל לשלושה ימים הוא עלול גם להתבטל.

  כיצד יש להתנהל?

  ראשית בקבלת צו הריסה מנהלי יש להירגע, עם זאת להכיר בזמן התגובה לביטול הצו אשר עומד על כשבעים ושתיים שעות לכל היותר. עם זאת חשוב לדעת כי הצו יכול גם להתבצע תוך עשרים וארבע שעות ולכל היותר ללא הגשת התנגדות, עד שלושה ימים. מקרים שכאלו דורשים פעולה מיידית, שכן התערבות של עורך דין מנוסה והתמחות בדיני מקרקעין, תאפשר התנהלות מהירה ואפקטיבית אל מול רשויות החוק השונות. לכן אחת ההמלצות במצבים סבוכים שכאלו, היא לא אחרת מאשר עו"ד אביטל רעות אשר ייצגה עשרות תיקים דומים בהצלחה רבה.

  מידע נוסף בנושא

  צו מנהלי

  צו  מנהלי הוא צו הריסה דורסני המוצא על ידי הועדה המקומית כנגד בנייה המבוצעת ללא היתר. מדובר בהליך מנהלי מהיר המאפשר הריסת המבנה בתוך זמן קצר לאחר הוצאת צו ההריסה המנהלי. לכן  במקרה שקיבלתם צו הריסה מנהלי מומלץ לפעול במהירות האפשרית ולהגיש לבית המשפט בבקשה לביטול צו ההריסה בהתאם לעילות הקבועות בחוק.

  חשוב לדעת כי ביצוע צו ההריסה המנהלי ניתן לביצוע תוך 24 שעות ולא יאוחר מ- 30 יום ממועד מתן הצו או המועד בו דחה בית המשפט את הבקשה לביטולו.

  חשוב להדגיש כי העילות לביטול צו הריסה מנהלי הנן עילות מצומצמות ולעיתים הגשת בקשה לביטול הצו על-ידי מי שאינו מתמחה בתחום עשויה להביא לדחייתה. במסגרת הבקשה אין רלוונטיות לשיקולים סוציאליים כגון שמדובר בדירת מגורים. גם אין רלוונטיות לטענה שהיה צורך דחוף להחליף את הגג משום שהוא עמד להתמוטט או שחדרו דרכו מי גשמים או כי הוא היה מסוכן משום שהיה עשוי מאסבסט.

  צו הריסה מנהלי הינו אמצעי דרסטי וקיצוני, שנועד להעניק לרשויות הממונות על אכיפת דיני התכנון והבנייה אמצעי יעיל ומהיר במלחמתן נגד נגע הבנייה הבלתי חוקית. מטרת ההליך הוא לתת אפשרות להפעיל סמכות הריסה של בנייה חדשה שנבנית או נבנתה ללא היתר במהירות וביעילות, על מנת למנוע עובדות מוגמרות. המחוקק הגביל את סמכותו של בית המשפט להתערב בהליך מנהלי זה לעילות מצומצמות.

  מהם ההליכים הננקטים להוצאת צו מנהלי

  הוצאת הצו על יסוד תצהיר מהנדס
  במקרים בהם הוקם בנין חורג, לרבות ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית, או הוחל בהקמתו של בנין רשאי יושב ראש הועדה המקומית להוציא צו הריסה מנהלי. תנאי להוצאת צו הריסה מנהלי הוא שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, המציין כי:

  • לפי ידיעתו הוקם הבניין ללא היתר או שהבניין חורג ובמה הוא חורג
  • לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר מששים ימים לפני יום הגשת התצהיר
  • ביום הגשת התצהיר, אין הבניין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים ימים

  לאחר הוצאת צו ההריסה המנהלי מתבצעת הדבקה של הצו והמסמכים שהיוו בסיס למתן הצו בנכס.

  ניתן לבצע צו הריסה מנהלי ביחס למבנה שהוקם ללא היתר בתוך 24 שעות ובכל מקרה אחר בתוך 72 שעות ואולם בכל מקרה לא יאוחר מ-30 יום לאחר הוצאת הצו או החלטה הדוחה את הבקשה לביטול הצו.

  בהתאם לחוק יש חובה להגיש בקשה לביטול צו הריסה מנהלי או ביטולו בתוך 3 ימים מהמועד בו נודע למבקש על הוצאת הצו. מאחר וצו ההריסה המנהלי מבוצע בתוך זמן קצר ביותר חשוב להגיש בקשה לביטול צו ההריסה המנהלי לבית המשפט לעניינים מקומיים במהירות האפשרית.

  בהתאם לחוק הדיון בבקשה לביטול או עיכוב צו הריסה מנהלי הינו תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה.
  אך לפני הגשת הבקשה מומלץ כמובן להיוועץ עם עורך דין מיומן ובעל ניסיון בתחום, אשר יוכל להעניק ליווי משפטי מצוין לאורך כל הדרך .לכן אחת ההמלצות היא לא אחרת מאשר עו"ד אביטל רעות המתמחה בדיני מקרקעין וייצגה תיקים רבים בנושא.

  צו הריסה

  מקרים שונים של בנייה שלא כחוק עלולים להוביל למגוון רחב של סנקציות, קנסות ובחלק ממצבים מעט יותר מורכבים אפילו לקבלת צו הריסה. צווים אלו יכולים להתקיים גם בצורה מנהלית וגם משפטית, אשר תוכל להרוס לחלוטין את הליך הבנייה או חלקים ממנו. עם זאת חשוב לדעת כי התנאים לקבלת צווים אלו הפכו נחשבים לדי קשוחים, והם חוות דעת של מהנדס או אדריכל מטעמה של הרשות אשר ייקבע כי הבנייה או המבנה אכן חורגים מהיתר הבניה. אך תנאי זה הוא איננו הראשון וגם לא האחרון, לכן הרבה לפני קבלת הצו מומלץ להיוועץ עם עו"ד אביטל רעות, המתמחה בייצוג מקרים חריגות בנייה ומתן ליווי משפטי מעולה עד לקבלת ההיתרים המתאימים.

  סוגים ותנאים של צו הריסה

  כאשר מדובר במצבים של חריגות בנייה תוך כדי סטייה מההיתר אשר ניתן לשטח או למבנה, עלולות הרשויות להוציא צו הריסה אשר יכול להיות גם פלילי וגם מנהלי. מקרים בהם יתקבל צור הריסה מנהלי הוא יתבסס על תכתיבי העירייה או הוועדה לתכנון ובנייה המקומית, והוא אינו ייעזר בבית המשפט. עם זאת צווים שכאלו ניתן לבטל בהתערבות בית המשפט, כאשר במרבית המקרים בית המשפט רק ידחה את הצו ויבקש לדון בדברים.
  במקרים בהם יתקבלו צווי הריסה משפטיים, הם יקמטו לא רק את בקשת העירייה אלא גם את בחינת בית המשפט והפיכת החריגה לכדי עבירה פלילית לכל דבר.

  לבטל? לדחות? לא לחכות

  כאשר מדובר בביטול או בדחייה של צו הריסה על כל סוגיו, חשוב לדעת כי זמן התגובה של מקבלי הצו הוא די קצר ונע בין יומיים ועד שלושה ימים. עם זאת במקרים של קבלת צווים מנהלים, חשוב לדעת כי העילות המרכזיות אשר יתקבלו יהיו בין הוכנה כי השימוש או הבניין אכן מבצעים את השימוש הנכון והמוגדר בהיתר. טענה נוספת תהיה כמובן כאשר בית המשפט שוכנע כי נפלו פגמים בקבלת ההחלטה. לכן במקרים של קבלת צווי הריסה, חשוב לקבל ייעוץ נכון ובעלי ניסיון מעורך דין כאשר אחת ההמלצות במצבים כאלו היא עו"ד אביטל רעות.